Żywy Różaniec

INTENCJA NA LIPIEC 2022

O POKÓJ NA ŚWIECIE

 

MSZE ŚW. – INTENCJE ŻYWEGO RÓŻAŃCA

03.07.2022 – 20:00 – O POKÓJ NA ŚWIECIE

05.07.2022 – 07:00 – O BOŻE BŁOGOSŁAWIEŃSTWO DLA PARAFIAN NA CZAS WAKACJI

13.07.2022 – 18:00 – ZA OJCZYZNĘ

26.07.2022 – 07:00 – O POWOŁANIA KAPŁAŃSKIE, ZAKONNE I MISYJNE

27.07.2022 – 07:00 – ZA DZIECI I MŁODZIEŻ O ŁASKĘ WIARY I POWROTU DO PANA BOGA

27.07.2022 – 18:00 – O ZDROWIE I POTRZEBNE ŁASKI DLA CZŁONKÓW ŻYWEGO RÓŻAŃCA

30.07.2022 – 07:00 – O ŁASKĘ NAWRÓCENIA DLA ZATWARDZIAŁYCH GRZESZNIKÓW

 

INTENCJA PAPIESKA NA LIPIEC 2022

MÓDLMY SIĘ W INTENCJI OSÓB STARSZYCH, KTÓRE SĄ KORZENIAMI I PAMIĘCIĄ NARDOU, ABY ICH DOŚWIADCZENIE I MĄDROŚĆ POMAGAŁY NAJMŁODSZYM PATRZEĆ W PRZYSZŁOŚĆ Z NADZIEJĄ I ODPOWIEDZIALNOŚĆIĄ