Żywy Różaniec

INTENCJA NA CZERWIEC 2024

„DZIĘKCZYNNA ZA OTRZYMANE ŁASKI W MIJAJĄCYM ROKU SZKOLNYM
I KATECHETYCZNYM DLA DZIECI I MŁODZIEŻY Z PROŚBĄ
O BOŻE BŁOGOSŁAWIEŃSTWO”

 

 

INTENCJA PAPIESKA NA CZERWIEC 2024

MÓDLMY SIĘ, ABY EMIGRANCI, ZMUSZENI Z POWODU WOJEN LUB GŁODU DO PEŁNEJ ZAGROŻEŃ I NIEBEZPIECZEŃSTW UCIECZKI,
ZNALEŹLI AKCEPTACJĘ I NOWE PERSPEKTYWY ŻYCIA W KRAJACH,
KTÓRE ICH PRZYJMUJĄ.


ROZWAŻANIA RÓŻAŃCOWE DLA DZIECI