Żywy Różaniec

INTENCJA NA PAŹDZIERNIK 2021

O UMIŁOWANIE MODLITWY RÓŻAŃCOWEJ W NASZYCH RODZINACH

MSZE ŚW. – INTENCJE ŻYWEGO RÓŻAŃCA

03.10.2021 – 18:00 O UMIŁOWANIE MODLITWY RÓŻAŃCOWEJ W NASZYCH RODZINACH

06.10.2021 – 18:00 ZA DUSZE W CZYŚĆCU CIERPIĄCE

07.10.2021 – 07:00 O BOŻE BŁOGOSŁAWIEŃSTWO, POTRZEBNE ŁASKI DLA CAŁEJ PARAFII PRZEZ WSTAWIENNICTWO MATKI BOŻEJ RÓŻAŃCOWEJ

12.10.2021 – 18:00 O ŁASKĘ NAWRÓCENIA DLA ZATWARDZIAŁYCH GRZESZNIKÓW

13.10.2021 – 18:00 ZA OJCZYZNĘ

17.10.2021 – 12:00 ZA DZIECI I MŁODZIEŻ – O ŁASKĘ WIARY I POWROTU
DO PANA BOGA

27.10.2021 – 18:00 O ZDROWIE I POTRZEBNE ŁASKI DLA CZŁONKÓW ŻYWEGO RÓŻAŃCA

INTENCJA PAPIESKA NA PAŹDZIERNIK 2021

MÓDLMY SIĘ, ABY KAŻDY OCHRZCZONY BYŁ WŁĄCZONY W EWANGELIZACJĘ, GOTOWY DO MISJI, POPRZEZ ŚWIADECTWO ŻYCIA MAJĄCEGO SMAK EWANGELII