Ministranci

Opiekunem ministrantów jest ks. mgr Mariusz Witkowski Sdb 

Zapraszamy wszystkich chłopców do włączenia się w grupę Liturgicznej Służby Ołtarza!!

Zbiórki odbywają się według następującego porządku:

  • WTOREK – godz. 16:00 – 16:45 – Szarfowi i Komżowi 
  • ŚRODA – godz. 16:00 – 16:45 – Pelerynkowi