Szkoły, Bursy, Ośrodki

Salezjanie Inspektorii pilskiej rozszerzyli w ostatnich latach działalność duszpastersko – wychowawczą w szkołach. Ks. Bosko postrzegał szkołę jako miejsce wychowania „dobrych chrześcijan i uczciwych obywateli”. Salezjanie, kontynuują tę ideę prowadzą szkoły podstawowe, zawodowe, technika (niepubliczne i publiczne), gimnazja oraz licea ogólnokształcące. Proponują model wychowania integralnego, dbając o wykształcenie, rozwój ludzki, umiejętność nawiązywania dialogu z kulturą oraz o dojrzewaniu w wierze swoich uczniów.W naszych szkołach stawia się duży nacisk na bezpieczeństwo i wychowanie. Mamy swoją, wynikającą z Dekalogu i nauczania Kościoła, hierarchię wartości, którą wdrażamy gdy tylko uczniowie przekroczą mury szkoły. Dzień rozpoczynamy na głównym korytarzu modlitwą oraz tak zwanym słówkiem porannym. Jest to pewna formacja tej młodzieży. Każdego dnia mamy możliwość skierowania do uczniów kilku słów do przemyślenia. Wzięliśmy to w spadku po Matusi Małgorzacie, czyli matce świętego Jana Bosko, która kierowała słówko na dobranoc.  Rano ogłasza się też sukcesy uczniów i wyróżnia się ich na forum całej szkoły.Wychowywanie młodzieży ubogiej i opuszczonej jest także prowadzone przez salezjanów pilskich m.in. o ośrodkach wychowawczych. Młodzi przeżywający trudności rodzinne i niemogący przebywać w domach rodzinnych, zepchnięci na margines życia, niedostosowani społecznie, znajdują w nich dom, kontynuują naukę, uczą się zawodu, rozwijają swe życie religijne. Ośrodki charakteryzuje prewencyjna metoda wychowania, prostota stylu życia i zamieszkania oraz duch współodpowiedzialności, jednoczący salezjanów, wychowawców świeckich i wychowanków.

***

Aleksandrów Kujawki

Publiczne Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcące Towarzystwa Salezjańskiego

Kontakt:

ul. Chopina 24

87-700 Aleksandrów Kujawski

tel.: (054) 282-20-13 -sekretariat

mail: sekretariat@szkosal.pl strona internetowa: http://www.szkosal.pl/

Dyrektor: ks. Grzegorz Gruba

Jest to najstarsze dzieło na terenie naszej inspektorii. Salezjanie przybyli do Aleksandrowa 18 sierpnia 1919 r. z inicjatywy ks. Franciszka Szczygłowskiego, aby przejąć zorganizowaną przez niego Szkołę Realną Polskiej Macierzy Szkolnej. W okresie międzywojennym placówka ta jeszcze kilkakrotnie zmieniała nazwę i najdłużej funkcjonowała jako Kolegium Kujawskie Księży Salezjanów w Aleksandrowie Kujawskim. W latach 1923-1927 rozbudowano szkołę i otworzono bursę. Nowy budynek poświęcił prymas Polski kard. August Hlond SDB 25 czerwca 1927 r. Perspektywy rozwoju szkoły w związku z wybudowaniem bursy znacznie wzrosły. Do Kolegium przyjmowano młodzież męską nie tylko z Aleksandrowa i okolic, ale także z odległych terenów Polski. Natomiast 13 stycznia 1931 r. erygowano przy kolegium dom zakonny pw. św. Jana Kantego. W okresie II wojny światowej karty dziejów szkoły salezjańskiej naznaczone zostały męczeństwem pięciu salezjanów: ks. dyrektora Franciszka Malornego, ks. Ignacego Czogały oraz kleryków: Bonawentury Hołubowskiego, Wincentego Żukowskiego, Czesława Bertela. Zostali oni aresztowani przez gestapo 15 października 1939 r., następnie więzieni w Aleksandrowie na piaskach, w Forcie VII w Toruniu i w Górnej Grupie, gdzie ich rozstrzelano 18 listopada 1939 r. Trwają prace wstępne nad ewentualnym rozpoczęciem ich procesu beatyfikacyjnego. W tym miejscu warto podkreślić, że dwóch byłych dyrektorów tutejszego zakładu: ks. Franciszek Harazim i ks. Ignacy Antonowicz oraz dwóch byłych asystentów: ks. Kazimierz Wojciechowski i ks. Włodzimierz Szembek, noszą zaszczytny tytuł Sług Bożych i w gronie innych męczenników II wojny światowej oczekują na wyniesienie na ołtarze. Pozostali przy życiu współbracia przez cały okres okupacji ukrywali się i posługiwali miejscowej ludności zwłaszcza w zakresie życia sakramentalnego. W latach 1939 – 1945 budynek szkoły salezjańskiej uległ dewastacji, bezpowrotnie utracono wiele sprzętu, wyposażenia i pomocy naukowych ze szkoły i internatu, zniszczono pomniki Matki Bożej i ks. Bosko, wywieziono lub spalono zbiory biblioteczne. Po wojnie salezjanie reaktywowali szkolnictwo. Pomimo trudnych warunków materialnych i niesprzyjających okoliczności politycznych szkoła wciąż się rozwijała. Ostatecznie jednak w kwietniu 1955 r. władze wydały decyzję o odebraniu liceum salezjanom wraz ze szkolnymi budynkami. Działalność oświatowa została zawieszona na niemal czterdzieści lat. W wyniku przemian ustrojowych w Polsce, zapoczątkowanych w 1989 r., Zgromadzenie Salezjańskie wystąpiło do władz o zwrot zagarniętego w 1955 r. bezprawnie mienia oraz o możliwość reaktywowania salezjańskiego szkolnictwa. Efektem rozmów z władzami, była decyzja, że od września 1991 r. salezjanie powrócą do gmachów dawnego kolegium i uzyskają zezwolenie na prowadzenie prywatnego Liceum Ogólnokształcącego. 18 września 1997 r. przybrało ono imię kard. Augusta Hlonda SDB. Przy szkole funkcjonował internat dla młodzieży męskiej, którego działalność zawieszono w 2006 r. W roku szkolnym 1999-2000 decyzją władz miejskich salezjanom powierzone zostało prowadzenie publicznego gimnazjum. Natomiast w październiku 2003 r. Starosta Aleksandrowski podjął decyzję o udzieleniu zezwolenia na otwarcie od roku szkolnego 2004-2005 Liceum Ogólnokształcącego Towarzystwa Salezjańskiego im. Kardynała Augusta Hlonda, jako szkoły publicznej. W latach 1991 -2014 systematycznie prowadzono starania nad udoskonaleniem bazy materialnej szkoły. Wysiłkiem finansowym całej inspektorii dokonano remontu kapitalnego budynków szkolnych, ponadto wybudowano nową salę gimnastyczną, uporządkowano obejście budynków szkolnych i park. W latach 1992-2004 w Aleksandrowie Kujawskim działała także Salezjańska Szkoła Podstawowa, która od 1997 r. nosiła imię św. Dominika Savio. Z powodu niskiego naboru szkoła została zlikwidowana z dniem 1 września 2004 r. Obecnie naukę w szkołach salezjańskich pobiera 555 uczniów uczniów: 288 w gimnazjum i 267 w liceum.

***

Bydgoszcz 

Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcące Towarzystwa Salezjańskiego

Kontakt:

ul. Pod Reglami 1

85 – 794 Bydgoszcz

Tel: 376-67-11 Fax: 376-67-10

mail: bydgoszcz-jb@salezjanie.pl strona internetowa: www.salez.edu.pl

Dyrektor: ks. Krzysztof Nestoruk

Szkoły salezjańskie w Bydgoszczy od 31 stycznia 2005 r. funkcjonują pod wspólną nazwą Collegium Salesianum. W jego skład wchodzą: Liceum Ogólnokształcące Towarzystwa Salezjańskiego im. św. Jana Bosko, Gimnazjum Towarzystwa Salezjańskiego im. św. Dominika Savio oraz Szkoła Podstawowa Towarzystwa Salezjańskiego im. bł. Laury Vicuna. Działalność szkół salezjańskich w Bydgoszczy rozpoczęła się w roku szkolnym 1992-1993. Otwarte wówczas Liceum Ogólnokształcące prowadziło zajęcia w pomieszczeniach domu parafialnego. Jednocześnie trwała budowa nowoczesnej szkoły, a 12 czerwca 1995 r. miało miejsce poświęcenie wmurowanie kamienia węgielnego, który pochodził z rodzinnego domu św. Jana Bosko.  Nowy gmach został on oddany do użytku 1 września 1996 r., natomiast w pomieszczeniach domu parafialnego opuszczonych przez liceum, otworzono wówczas Szkołę Podstawową Towarzystwa Salezjańskiego. Obecnie klasy IV-VI odbywają zajęcia w głównym gmachu Collegium Salesianum. W 1999 r. salezjanie otworzyli kolejną szkołę, tym razem gimnazjum. W szkołach kształci się obecnie 773 uczniów. Dom zakonny przy Collegium Salesianum pw. św. Jana Bosko został erygowany 6 czerwca 2001 r.

***

Dębno 

Salezjańskie Centrum Kształcenia w Dębnie powstało w 2016 r. Składa się obecnie z Przedszkola Specjalnego Towarzystwa Salezjańskiego i Specjalnej Szkoły Podstawowej Towarzystwa Salezjańskiego dla dzieci z orzeczoną niepełnosprawnością. Dyrektorem centrum został ks. Wojciech Lipowicz, wspomagany przez miejscową wspólnotę zakonną. 1 września w Dębnie rozpoczęło swoją działalność Przedszkole Specjalne oraz Szkoła Podstawowa Specjalna Towarzystwa Salezjańskiego. Dzieło to mogło powstać dzięki zaangażowaniu Salezjanów, Starostwa Powiatowego, Gminy Dębno oraz ludzi dobrej woli. Wymienione instytucje oraz zwykli ludzie wyszli naprzeciw oczekiwaniom społeczeństwa lokalnego. W  naszym mieście powstała szkoła, w której będą mogły uczyć się dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych na każdym etapie edukacji, zaczynając od przedszkola kończąc na gimnazjum. Starannie dobrana kadra pedagogiczna stworzy wychowankom warunki do wszechstronnego rozwoju na miarę ich potrzeb i możliwości. Placówka dzięki specjalistycznej kadrze pedagogów, logopedów, rehabilitantów i psychologa oferuje wsparcie edukacyjno – terapeutyczne w przypadku każdego dziecka, które wymaga indywidualnego prowadzenia ze względu na swe potrzeby i możliwości. Celem naszych oddziaływań jest kształtowanie u naszych uczniów umiejętności funkcjonowania w otaczającym środowisku, poszerzanie relacji interpersonalnych, uzyskiwanie efektów w rozwoju uczniów oraz integracja wychowanków ze społeczeństwem.

***

Konin 

Gimnazjum i Szkoła Podstawowa

Kontakt:

ul. Spółdzielców 30

62-510 Konin

tel. (063) 246-71-88

fax 246-74-88

mail: gtskonin@salezjanie.pl strona internetowa: www.gtskonin.salezjanie.pl

Dyrektor: ks. Dariusz Dynak-Michalski

Przejmując parafię w Koninie salezjanie podjęli się zobowiązania do utworzenia tu szkół salezjańskich. Z dniem 1 września 2000 r. ks. inspektor Jerzy Worek SDB powołał w Koninie do istnienia Liceum Ogólnokształcące Towarzystwa Salezjańskiego. W roku 2001 rozpoczęło działalność Gimnazjum Towarzystwa Salezjańskiego. Szkoły salezjańskie rozpoczęły swoją działalność w pomieszczeniach wynajmowanych od Wyższej Szkoły Kupieckiej przy ul. Benesza. W dniu 24 października 2006 r. został poświęcony plac pod budowę własnej szkoły przy ul. Spółdzielców. Odtąd prace budowlane posuwały się dynamicznie i już 11 lutego 2008 r. zajęcia lekcyjne rozpoczęły się w pierwszej części nowych budynków. Obecnie do użytku są oddane dwa skrzydła szkoły, w planach jest budowa obiektów sportowych. W roku szkolnym 2014-2015 rozpoczęła działalność salezjańska szkoła podstawowa. W roku szkolnym 2014-2015 do naszych szkół uczęszcza 83 uczniów uczniów (GTS 65 i SP 13).

***

Kniewo 

Gimnazjum i internat TS im. ks. Ignacego Błażewskiego
Kniewo, al. Lipowa 117
84-252 Zamostne

tel. 58 676 63 91
http://gimnazjum-kniewo.org/

Dyrektor szkoły ks. Marek Barański

Placówka zainaugurowała swoją działalność w roku szkolnym 2014-2015. Jest to gimnazjum z internatem dla młodzieży męskiej z zaniedbanych obszarów wiejskich Powiatu Wejherowskiego. Posiada autorski projekt preorientacji zawodowej. Patronem dzieła jest ks. Ignacy Błażewski. Posługujący Współbracia przynależą do domu zakonnego pw. Matki Bożej Wspomożienia Wiernych w Rumi.