Zarząd

Towarzystwo Salezjańskie
Inspektoria pw. św. Wojciecha

ul. św. Jana Bosko 1
64-920 Piła
tel.: (67) 352 27 20
fax: (67) 352 27 56
e-mail: towsalez@pi.onet.pl
sekretarz@sdb.pila.pl
Salezjanie Inspektoria Pilska 

Inspektor
ks. mgr Tadeusz Itrych SDB

Wikariusz Inspektora
ks. Krzysztof Rudziński SDB
tel.: (67) 352 27 20
kom.: +48 728 367 347
e-mail: wikariusz@sdb.pila.pl

Ekonom Inspektorialny
 ks. mgr Marcin Możejko SDB
tel.: (67) 352 27 20
e-mail: ekonom@sdb.pila.pl

Sekretarz Inspektorialny
ks. mgr Zbigniew Conder SDB
tel.: (67) 352 27 20
e-mail: sekretarz@sdb.pila.pl

Delegat ds. Duszpasterstwa Młodzieży
ks. Krzysztof Tomeczkowski SDB
e-mail: mlodziez@sdb.pila.pl

Delegat ds. Szkół, Placówek i Ośrodków Wychowawczych
ks. Tomasz Kościelny SDB
e-mail: szkolypila@salezjanie.pl

Radcy Inspektora
ks. Arkadiusz Domaszk SDB
ks. Grzegorz Gruba SDB
ks. Zbigniew Hul SDB