Biskupi Seniorzy

Biskup Paweł Cieślik

Biskup pomocniczy diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej w latach 1995-2015. Od roku 2015 biskup senior.

 

Zawołanie biskupie: Evangelizare misit me – „Posłał mnie, abym niósł Dobrą Nowinę”.

Urodził się 15 lipca 1940 roku w Czernicach koło Złotowa, w parafii Zakrzewo.

W latach 1954-1958 uczył się w Niższym Seminarium Duchownym, najpierw we Wschowie, a potem w Słupsku. W latach 1958-1964 odbywał studia w Wyższym Seminarium Duchowym w Gościkowie-Paradyżu.

Święcenia prezbiteratu przyjął 21 czerwca 1964 roku w kościele parafialnym w Zakrzewie
z rąk abp. Jerzego Stroby.

Jako wikariusz pracował w Międzyrzeczu Wielkopolskim (1964-1966) oraz w parafii
pw. Świętej Rodziny w Szczecinie (1966-1968). W latach 1969-1976 studiował za granicą:
w Rzymie i w Strasburgu. W 1976 roku obronił pracę doktorską z teologii biblijnej.

Po powrocie do Polski pracował m.in. jako duszpasterz akademicki w Szczecinie, wykładowca i prefekt w Wyższym Seminarium Duchownym w Gościkowie-Paradyżu.
W latach 1982-1985 był wicerektorem, a w latach 1993-1995 rektorem Wyższego Seminarium Duchownego w Szczecinie.

3 grudnia 1994 roku otrzymał nominację na biskupa pomocniczego diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej ze stolicą tytularną Britonia (obecnie na terenie Hiszpanii). Święcenia biskupie przyjął z rąk papieża Jana Pawła II 6 stycznia 1995 roku w bazylice św. Piotra
w Rzymie.

Jako motto swojej posługi wybrał słowa z Łk 4, 18: Evangelizare misit me – „Posłał mnie, abym niósł Dobrą Nowinę”.

W Konferencji Episkopatu Polski bp Paweł Cieślik był przez szereg lat protektorem Ruchu Szensztackiego w Polsce. Wcześniej był sekretarzem Komisji ds. duchowieństwa
i członkiem Komisji ds. instytutów życia konsekrowanego i stowarzyszeń życia apostolskiego.


Biskup Edward Dajczak

Mianowany biskupem koszalińsko-kołobrzeskim 23 czerwca 2007 roku przez papieża Benedykta XVI. Na emeryturę przeszedł 2 lutego 2023 roku.

Zawołanie biskupie: „Być w Chrystusie”.

Urodził się 16 lutego 1949 roku w Świebodzinie. Po ukończeniu Wyższego Seminarium Duchowego w Gościkowie-Paradyżu przyjął święcenia kapłańskie dnia 15 czerwca 1975 roku z rąk bp. Wilhelma Pluty. Po święceniach pracował jako wikariusz w parafiach: Kargowa (lipiec 1975), Kostrzyn nad Odrą (1975-1978), pw. Najświętszego Zbawiciela
w Zielonej Górze (1978-1985).

Od września 1985 roku podjął pracę w Kurii Biskupiej w Gorzowie Wielkopolskim jako dyrektor Diecezjalnego Duszpasterstwa Charytatywnego. Funkcję tę pełnił do września 1988 roku. Od marca 1989 roku został członkiem Komisji Charytatywnej Episkopatu Polski. Od grudnia 1986 do sierpnia 1988 roku pełnił funkcję sekretarza biskupa diecezjalnego Józefa Michalika. W latach 1988-1990 był ojcem duchownym
w seminarium w Gościkowie-Paradyżu, a w latach 1990-1996 rektorem tegoż seminarium.

15 grudnia 1989 roku papież Jan Paweł II mianował ks. Dajczaka biskupem pomocniczym diecezji gorzowskiej ze stolicą tytularną Azura (obecnie na terenie Algierii). Święcenia biskupie przyjął 6 stycznia 1990 roku w bazylice św. Piotra w Rzymie z rąk Jana Pawła II.

23 czerwca 2007 roku Benedykt XVI mianował bp. Dajczaka biskupem koszalińsko-kołobrzeskim. Kanoniczne objęcie diecezji nastąpiło 9 lipca 2007 roku. Ingres do katedry koszalińskiej odbył się 11 sierpnia, a do bazyliki konkatedralnej w Kołobrzegu – 12 sierpnia.

2 lutego 2023 roku w koszalińskiej katedrze odczytano komunikat Nuncjatury Apostolskiej o przyjęciu przez papieża Franciszka rezygnacji bp. Dajczaka z urzędu.