Biskup Pomocniczy

Biskup Krzysztof Zadarko

Mianowany biskupem pomocniczym diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej
16 lutego 2009 roku przez papieża Benedykta XVI ze stolicą tytularną Cavaillon. Święcenia biskupie przyjął 25 kwietnia 2009 roku w katedrze koszalińskiej.

Zawołanie biskupie: „Amen Bogu na chwałę”.

Urodził się 2 września 1960 roku w Słupsku. Maturę zdał w 1980 roku w Technikum Elektrycznym w Słupsku. Następnie rozpoczął studia filozoficzne w Wyższym Seminarium Duchownym w Gościkowie-Paradyżu. W latach 1982-1986 studiował teologię w Wyższym Seminarium Duchownym w Koszalinie. Święcenia kapłańskie przyjął 25 maja 1986 roku
w Słupsku. W latach 1986-1987 i 1990-1991 był wikariuszem w parafii katedralnej
w Koszalinie i katechetą w Liceum Plastycznym. W latach 1987-1990 odbywał studia
z homiletyki na Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie.

W latach 1990-2007 był wykładowcą homiletyki i zastosowania mass mediów
w duszpasterstwie w Wyższym Seminarium Duchownym w Koszalinie. Pełnił tam również funkcję prefekta (1991-1994). Był dyrektorem koszalińskiej diecezjalnej rozgłośni radiowej (1992-1994), dyrektorem Wydziału Duszpasterskiego (1995-2007)
i rzecznikiem prasowtm Kurii Biskupiej (2005-2007). Został mianowany kapelanem Jego Świątobliwości.

W 2008 roku ks. Zadarko obronił doktorat z homiletyki na UKSW w Warszawie.
Jego tematem były przypowieści w kaznodziejstwie. W latach 2007-2009 pracował
w Polskiej Misji Katolickiej w Szwajcarii. Od 2009 roku ponownie wykłada homiletykę
w Wyższym Seminarium Duchownym w Koszalinie. Jest kanonikiem Kapituły Kolegiackiej Pilskiej oraz członkiem Kolegium Konsultorów i Rady Kapłańskiej.

16 lutego 2009 roku papież Benedykt XVI mianował ks. Krzysztofa Zadarkę biskupem pomocniczym diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej, przydzielając mu stolicę tytularną Cavaillon (obecnie na terenie Francji). 25 kwietnia 2009 roku przyjął święcenia biskupie
w katedrze koszalińskiej.

Kontakt:

tel. 94 343 87 12
e-mail: zadarko@episkopat.pl