Biskup Ordynariusz

Biskup Edward Dajczak

Mianowany biskupem koszalińsko-kołobrzeskim 23 czerwca 2007 roku przez papieża Benedykta XVI. Kanonicznie objął diecezję 9 lipca 2007 roku. Ingres do katedry w Koszalinie odbył się 11 sierpnia, a do bazyliki konkatedralnej w Kołobrzegu – 12 sierpnia.

Zawołanie biskupie: „Być w Chrystusie”.

Urodził się 16 lutego 1949 roku w Świebodzinie. Po ukończeniu Wyższego Seminarium Duchowego w Gościkowie-Paradyżu przyjął święcenia kapłańskie dnia 15 czerwca 1975 roku z rąk bp. Wilhelma Pluty. Po święceniach pracował jako wikariusz w parafiach: Kargowa (lipiec 1975), Kostrzyn nad Odrą (1975-1978), pw. Najświętszego Zbawiciela w Zielonej Górze (1978-1985).

Od września 1985 roku podjął pracę w Kurii Biskupiej w Gorzowie Wielkopolskim jako dyrektor Diecezjalnego Duszpasterstwa Charytatywnego. Funkcję tę pełnił do września 1988 roku. Od marca 1989 roku został członkiem Komisji Charytatywnej Episkopatu Polski. Od grudnia 1986 do sierpnia 1988 roku pełnił funkcję sekretarza biskupa diecezjalnego Józefa Michalika. W latach 1988-1990 był ojcem duchownym w seminarium w Gościkowie-Paradyżu, a w latach 1990-1996 rektorem tegoż seminarium.

15 grudnia 1989 roku papież Jan Paweł II mianował ks. Dajczaka biskupem pomocniczym diecezji gorzowskiej ze stolicą tytularną Azura (obecnie na terenie Algierii). Święcenia biskupie przyjął 6 stycznia 1990 roku w bazylice św. Piotra w Rzymie z rąk Jana Pawła II.

23 czerwca 2007 roku Benedykt XVI mianował bp. Dajczaka biskupem koszalińsko-kołobrzeskim. Kanoniczne objęcie diecezji nastąpiło 9 lipca 2007 roku. Ingres do katedry koszalińskiej odbył się 11 sierpnia, a do bazyliki konkatedralnej w Kołobrzegu – 12 sierpnia.

Kontakt:

tel. 94 343 87 11
e-mail: edajczak@episkopat.pl