Żywy Różaniec

INTENCJA NA PAŹDZIERNIK 2018

O UMIŁOWANIE MODLITWY RÓŻAŃCOWEJ W NASZYCH RODZINACH

 

INTENCJA ŻYWEGO RÓŻAŃCA NA MARZEC 2019

„O DOBRE PRZEŻYCIE WIELKIEGO POSTU W RODZINACH NASZEJ PARAFII”

MSZE ŚW. – INTENCJE ŻYWEGO RÓŻAŃCA

3.03.2019 godz. 18:00 O DOBRE PRZEŻYCIE WIELKIEGO POSTU W RODZINACH NASZEJ PARAFII.

4.03.2019 godz. 18:00 O BOŻE BŁOGOSŁAWIEŃSTWO, ZDROWIE I OPIĘKĘ MATKI BOŻEJ DLA KSIĘDZA KAZIMIERZA W DNIU IMENIN.

6.03.2019 – 7:00 ZA DUSZE W CZYŚĆCU CIERPIĄCE

12.03.2019 – 18:00 O ŁĄSKĘ NAWRÓCENIA DLA ZATWARDZIAŁYCH GRZESZNIKÓW.

13.03.2019 – 7:00 ZA OJCZYZNĘ.

14.03.2019 – 18:00 O POWOŁANIA KAPŁAŃSKIE, ZAKONNE I MISYJNE.

19.03.2019 – 7:00 O ŚWIATŁO DUCHA ŚWIĘTEGO DLA DZIECI, MŁODZIEŻY Z NASZEJ PARAFII.

27.01.2019 – 18:00 O ZDROWIE I POTRZEBNE ŁASKI DLA OSÓB NALEŻĄCYCH DO ŻYWEGO RÓŻAŃCA

NASZEJ PARAFII.

INTENCJA PAPIESKA NA MARZEC 2019

ABY WSPÓLNOTY CHRZEŚCIJAŃSKIE – SZCZEGÓLNIE TE, KTÓRE SĄ PRZEŚLADOWANE –

ODCZUŁY, ŻE SĄ BLISKO CHRYSTUSA, A ICH PRAWA BYŁY RESPEKTOWANE.