Żywy Różaniec

INTENCJA NA PAŹDZIERNIK 2018

O UMIŁOWANIE MODLITWY RÓŻAŃCOWEJ W NASZYCH RODZINACH

 

MSZE ŚW. – INTENCJE ŻYWEGO RÓŻAŃCA

03.10.2018 – 07:00 – ZA DUSZE W CZYŚĆCU CIERPIĄCE

07.10.2018 – 18:00 – O UMIŁOWANIE MODLITWY RÓŻAŃCOWEJ W NASZYCH RODZINACH

07.10.2018 – 10:30 – O WSTAWIENNICTWO MATKI BOŻEJ RÓŻAŃCOWEJ DLA PARAFII ŚW. TRÓJCY W CZAPLINKU

09.10.2018 – 07:00 – O ŁASKĘ NAWRÓCENIA DLA ZATWARDZIAŁYCH GRZESZNIKÓW

13.10.2018 – 07:00 – ZA OJCZYZNĘ

27.10.2018 – 07:00 – W INTENCJI PANU BOGU WIADOMEJ

27.10.2018 – 18:00 – O ZDROWIE I POTRZEBNE ŁASKI DLA OSÓB NALEŻĄCYCH DO ŻYWEGO RÓŻAŃCA

 

INTENCJA PAPIESKA NA PAŹDZIERNIK 2018

ABY OSOBY KONSEKROWANE ROZBUDZIŁY SWÓJ ZAPAŁ MISYJNY I BYŁY OBECNE WŚRÓD UBOGICH, ZEPCHNIĘTYCH NA MARGINES I TYCH,
KTÓRZY NIE MAJĄ GŁOSU.