Zarząd

  • Inspektor (Prowincjał) – ks. mgr Roman Jachimowicz sdb

  • Wikariusz Inspektora – ks. dr Adam Popławski sdb
  • Ekonom Inspektorialny – ks. mgr Mirosław Kurkiewicz
  • Radca – ks. mgr Leszek Zioła sdb
  • Radca – ks. dr Marek Woś sdb
  • Radca – ks. mgr Dariusz Presnal sdb
  • Radca – ks. dr Maciej Sarbinowski sdb
  • Radca – ks. dr hab. Arkadiusz Domaszk sdb
  • Sekretarz – ks. mgr Michał Mejer sdb