Biskupi Pomocniczy

Mianowany biskupem pomocniczym diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej 16 lutego 2009 roku przez papieża Benedykta XVI ze stolicą tytularną Cavaillon. Święcenia biskupie przyjął 25 kwietnia 2009 roku w katedrze koszalińskiej.

Zawołanie biskupie: „Amen Bogu na chwałę”.

Urodził się 2 września 1960 roku w Słupsku. Maturę zdał w 1980 roku w Technikum Elektrycznym w Słupsku. Następnie rozpoczął studia filozoficzne w Wyższym Seminarium Duchownym w Gościkowie-Paradyżu. W latach 1982-1986 studiował teologię w Wyższym Seminarium Duchownym w Koszalinie. Święcenia kapłańskie przyjął 25 maja 1986 roku w Słupsku. W latach 1986-1987 i 1990-1991 był wikariuszem w parafii katedralnej w Koszalinie i katechetą w Liceum Plastycznym. W latach 1987-1990 odbywał studia z homiletyki na Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie.

W latach 1990-2007 był wykładowcą homiletyki i zastosowania mass mediów w duszpasterstwie w Wyższym Seminarium Duchownym w Koszalinie. Pełnił tam również funkcję prefekta (1991-1994). Był dyrektorem koszalińskiej diecezjalnej rozgłośni radiowej (1992-1994), dyrektorem Wydziału Duszpasterskiego (1995-2007) i rzecznikiem prasowtm Kurii Biskupiej (2005-2007). Został mianowany kapelanem Jego Świątobliwości.

W 2008 roku ks. Zadarko obronił doktorat z homiletyki na UKSW w Warszawie. Jego tematem były przypowieści w kaznodziejstwie. W latach 2007-2009 pracował w Polskiej Misji Katolickiej w Szwajcarii. Od 2009 roku ponownie wykłada homiletykę w Wyższym Seminarium Duchownym w Koszalinie. Jest kanonikiem Kapituły Kolegiackiej Pilskiej oraz członkiem Kolegium Konsultorów i Rady Kapłańskiej.

16 lutego 2009 roku papież Benedykt XVI mianował ks. Krzysztofa Zadarkę biskupem pomocniczym diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej, przydzielając mu stolicę tytularną Cavaillon (obecnie na terenie Francji). 25 kwietnia 2009 roku przyjął święcenia biskupie w katedrze koszalińskiej.

Kontakt:

tel. 94 343 87 12
e-mail: zadarko@episkopat.pl

 

Mianowany biskupem pomocniczym diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej 7 maja 2016 roku przez papieża Franciszka ze stolicą tytularną Surista. Święcenia biskupie przyjął 11 czerwca 2016 roku w bazylice kołobrzeskiej.

Zawołanie biskupie: „Łaska, miłosierdzie, pokój”.

Urodził się 25 lutego 1961 roku w Sławnie. Po zdaniu egzaminu dojrzałości w roku 1981 wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Paradyżu, gdzie wtedy studiowali klerycy z diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej. Ukończył już koszalińskie seminarium przyjęciem święceń prezbiteratu 21 czerwca 1987 roku.

Jego pierwszą placówką wikariuszowską była parafia pw. Matki Bożej Częstochowskiej w Lipiu, gdzie poznał bliżej Ruch Światło-Życie. 1 października 1988 roku mianowany został dyrektorem Domu Rekolekcyjnego w Iłowcu, a od roku 1989 – dyrektorem Domu Rekolekcyjnego w Koszalinie.

W latach 1990-2005 ks. Włodarczyk był diecezjalnym duszpasterzem rodzin, obrońcą węzła małżeńskiego w Sądzie Biskupim, asystentem kościelnym Wspólnoty Dzieci Łaski Bożej, moderatorem diecezjalnym Domowego Kościoła, czyli rodzinnej gałęzi Ruchu Światło-Życie.

14 września 2002 roku został mianowany kanonikiem gremialnym Kolegiackiej Kapituły Pilskiej. Ks. Włodarczyk w latach 2000-2005 odpowiadał za budowę Centrum Edukacyjno-Formacyjnego w Koszalinie i był jego pierwszym dyrektorem.

21 lutego 2005 roku ukończył studia w zakresie teologii pastoralnej na Wydziale Teologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, broniąc pracę doktorską pod tytułem „Model duchowości małżeńskiej i rodzinnej we współczesnych ruchach rodzinnych w Polsce”.

W roku akademickim 2006/2007 pełnił funkcję wicerektora Wyższego Seminarium Duchownego w Koszalinie. W latach 2007-2016 był dyrektorem Wydziału Duszpasterskiego Kurii Biskupiej. Jest członkiem Kolegium Konsultorów i Rady Kapłańskiej oraz sędzią Sądu Biskupiego. Papież Benedykt XVI obdarzył go godnością kapelana Jego Świątobliwości. Ks. Włodarczyk przez cały czas swojej posługi kapłańskiej angażował się także w duszpasterstwo trzeźwościowe.

7 maja 2016 roku papież Franciszek mianował ks. Krzysztofa Włodarczyka biskupem pomocniczym diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej, przydzielając mu stolicę tytularną Surista (obecnie na terenie Algierii). 11 czerwca 2016 roku przyjął święcenia biskupie w konkatedrze kołobrzeskiej.

Kontakt:

tel. 94 343 87 13
e-mail: wlodarczyk@episkopat.pl